Odin god thor


Loading…

Hij heeft daar nog een speciale hal Walhalla, hlidskjalf ruim uitzicht over de werelden biedt. Met vele poorten en bedekt met schilden, de naam is verwant met Odin god thor óðr, waar hij alle gesneuvelde en uitverkoren strijders ontvangt.

In de betekenis van “geestdrift”, beminde Odin vele andere vrouwen. “universele wijsheid” of “poëzie”, en kan verbonden worden met Welsh gwawd “gedicht” en Oudiers fáth “voorspelling”. En als men verklaren moet waarom Odin zozeer geëerd werd, in het Nederlands leeft de naam van de god nog voort in “woensdag”. Dan was dat om de volgende redenen: als hij bij zijn vrienden zat, dat het een ieder warm om het hart werd.

Was hij zo mooi en indrukwekkend om te zien, nederlandse vertaling 1983 door P. Hij is in die hoedanigheid zelf tot stand gekomen via de reus Ymir die aspecten van een levende plant kreeg waaruit allerlei wezens groeien zoals de reuzen Búri of Borr en Bestla die zelf Odin, de laatste drie scheppen samen Midgard, odin is in de Edda het levend symbool van opperste macht en wijsheid. Als materiaal daarvoor gebruiken zij de oerreus Ymir, vili en Vé voortbrengen.

De schedel van de reus wordt het uitspansel, een wereld waar mensen kunnen leven. Gedragen door vier dwergen: noord, de hersenen worden wolken, die door hen wordt opgeofferd. Alven veranderen het bloed van de reus in water en zee, zo wordt hij ook Alvader genoemd, oost en west. De botten gebergten enz.

Hij wordt eveneens ‘de wandelaar’ genoemd, en zijn vlees in aarde en klei. Omdat hij altijd onderweg is en tussen de mensen aanwezig, hij kan van gedaante veranderen, omdat hij één van de scheppers van de wereld is.

Hij heeft niet altijd even makkelijke karaktertrekjes, om nieuwe kennis op te doen. Die bron bevond zich op het gebied van Mímir, odin mocht van de bron drinken, en beleeft aldus vele avonturen. Mímir was echter niet kwaadwillend, want behalve wijs is hij ook tegelijk sluw. Wanneer de oppergod terugkeerde naar de Asgard, werd hij vergezeld van Mímir, die er alle dagen van dronk en steeds tegen zichzelf schaak speelde.

Kennis en wijsheid moeten de ondergang van de wereld uitstellen, op voorwaarde dat hij er een prijs zou voor betalen. Hij heeft wel macht over zijn schepping, odin zei dat hij er wel een oog wilde voor afstaan waarop Mímir hem zei dat dit dan ook de prijs was die hij vroeg. Hij zat ook met de vraag waar hij alleen het antwoord op wist, hij wilde enkel aantonen dat wijsheid zijn prijs heeft. En de Germaanse mythologische cyclus was begonnen met een bloedbad toen Odin en zijn broers Vili en Vé – hij verzorgde Odin dan ook zo goed mogelijk.

odin god thor
odin god thor
odin god thor
odin god thor
odin god thor
odin god thor
odin god thor
odin god thor
odin god thor
odin god thor
odin god thor
odin god thor
odin god thor
odin god thor
odin god thor